Informacje o badaniu

Badanie prowadzone jest przez Instytut Fizjologii i Patofizjologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach) oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w ramach grupy projektów naukowych Hiperseksualność.pl.

 

SCHEMAT BADANIA:

Wypełnienie ankiety wstępnej, na podstawie której zostaną wylosowane osoby do dalszych części. W zależności od grupy, do której badany zostanie zakwalifikowany:

→ Pomiar aktywności mózgu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, za co badany otrzyma wynagrodzenie w wysokości do 150 zł (brutto).

lub

→ Pomiar aktywności mózgu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, za co badany otrzyma wynagrodzenie w wysokości do 150 zł (brutto).
→ Udział w miesięcznym badaniu dzienniczkowym, w trakcie którego za pośrednictwem platformy internetowej zbierane będą informacje m.in. o codziennej aktywności seksualnej, użyciu substancji, zmianach nastroju.
→ Ponowny pomiar aktywności mózgu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, za co badany otrzyma wynagrodzenie w wysokości do 150 zł (brutto).

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W BADANIU:

Wynagrodzenie, bezpłatne badanie przesiewowe mózgu oraz  przyczynienie się do rozwoju nauki!

Dodatkowo, wśród wszystkich osób, które wypełnią ankietę wstępną, zostaną rozlosowane bilety do kina!

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE?

Należy zapisać się na badanie podając adres e-mail na naszej stronie rekrutacyjnej, dzięki czemu zostanie wygenerowany indywidualny kod badanego, co umożliwi wypełnienie ankiet.

 

Zespół Badawczy Hiperseksualność

hiperseksualnosc.badania@gmail.com